Interferens mogeleg årsak

Norges Televisjon AS (NTV) lovar å utbetra problema med det digitale bakkenettet i Ulvik så snart det let seg gjera.