Open eld førte til brann

Brannen i omsorgsbustadene i Høyanger skuldast truleg open eld i eitt av husværa i andre etasje.