Vil ha kraftkroner attende til regionen

Kraft frå Modalen er med på å finansiera Trekantsambandet. Asfaltering av fylkesvegen gjennom Modalen må dei derimot betala sjølve.