Her må staten bla opp

UiB-rektoren vil bygge Bergen museum om til ny storstue for 400 millioner kroner. Byrådet og næringsrådet er begeistret, men mener staten må ta regningen.

Universitetsrektor Sigmund Grønmo har store planer for Bergen museum. Han vil gjøre den monumentale, men forfalne bygningen på toppen av Christies gate om til representasjonsbygg for Bergen by og Universitetet i Bergen.

Både festsal, aula og restaurantdrift inngår i 400 millioner kroners planene. I gårsdagens BT inviterte Grønmo både stat, kommune og næringsliv med på spleiselaget for det som kan bli det nye Universitetsmuseet i Bergen.

— Staten må på banen

Byrådsleder Monica Mæland blir først skikkelig orientert om planene neste uke, men sier at de høres «fantastisk spennende» ut. Kommunale penger kan hun likevel ikke love.

— Vi har mye godvilje og støtte å gi, men ikke så mye penger. Vi har radikale investeringsplaner selv, som må komme foran dette, sier byrådslederen.

— Men både universitetet og museet er statlige institusjoner, så det er staten som må komme på banen. Museet er et praktbygg som det bør være en nasjonal oppgave å ta vare på.

Regjeringen har bevilget 550 millioner kroner til oppussingen av Universitetets aula i Oslo, som skal stå ferdig i 2011.

— Naturhistorisk museum er i samme klasse, sier leder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Hun sier det er godt mulig at private investorer vil delta for eksempel i restaurantdelen, men også hun peker på staten.

— Vi har en ånd i Bergen på å reise privat kapital til slike prosjekter. Men først og fremst bør vi jobbe for å få statlig kapital. Dette er et fantastisk bygg som fortjener penger fra staten, sier hun.

- Ferdig i 2014

Universitetsrektorens håp er at Universitetsmuseet kan stå klar i god tid før markeringen av 200-årsjubileet for grunnlovsdagen i 2014.

— Jeg er overbevist om at dette er realiserbart. Nå kan vi løfte frem bygningen til det den opprinnelig var tenkt som. Dette er også eneste måte å få til levelige vilkår for museet, sier Grønmo.

I sommer kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Bergen museum, blant annet på grunn av manglende vedlikehold av bygningen.

Blir Universitetsmuseet realisert, må laboratorier, magasiner og kontorer flyttes ut av bygningen. Museumsdirektør Siri Jansen er positiv til de nye planene, dersom de bidrar til bedre forhold både for det vitenskapelige arbeidet og formidlingsvirksomheten ved museet.

Hva mener du om planene? Luft idéene dine nedenfor.