Vikepliktsdrama ved Vestkanten

Sjåføren ville belære en annen bilist om vikepliktsreglene. Det endte med at han selv mistet lappen.