Flere bøter, færre betaler

Samtidig som betydelig færre bilister betalte piggdekkavgift forrige vinter, fikk flere bøter for å kjøre uten oblat.