Haukelandshallen evakuert

Kraftig røykutvikling inne i hallen.