Spør igjen om rushtidsavgift

Bergen Venstre vil nok en gang be byrådet innføre rushtidsavgift i Bergen.