Slike mødre vil SV-Kristin ikkje ha

I Jondal går heile bygda på kontantstøtte. Der er nesten ingen barn i barnehage før dei er minst tre år. Og mødrene meiner å ha gode argument for å ha det slik.