Svindelbølge mot UiB

Åtte ganger siden mai har Universitetet i Bergen blitt forsøkt svindlet over e-post. Denne uken skjedde det igjen.