NOAH tek Gulen-grusen

Statens Forureiningstilsyn (SFT) ber Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på Langøya ved Holmestrand ta hand om dei ureina grusmassane frå Sløvåg.