Dette får Sogn og Fjordane

Desse vegane får pengar over statsbudsjettet.