Drosjeeier benyttet uregistrerte sjåfører

Drosjeeieren lot sjåfører som ikke var registrert som ansatte ta vakter. Enkelte sjåfører kjørte også på konens kjøreseddel, selv om den hadde gått ut.