Krasj ved tunnel

To biler kolliderte utenfor Løvstakktunnelen.