Mange utrygge skoleveier

Øygarden har fire steder som er kritiske som skolevei for barn. Bergen kommune ba skolene selv vurdere kritiske punkter. De fikk inn 235 ulike innspill.