Falske rykter om ny målemetode

Etter det Bergens Tidende erfarer, verserer det rykter om at det er satt i gang en ny type fartsmåling i bergenstrafikken. Politiet og veivesenet avviser dette.