• VENTETID I: Pappa Frode Tufteland (39) og sonen Gjermund ventar på Toys'r'us i Åsane, medan mor og bror ordnar julegåve til Gjermund. Frode køyrer, hjelper til med å bere, og ventar. Sjølve handlinga meiner han fruen er best på. FOTO: Paul S. Amundsen

Menn som ventar på kvinner

Medan mannen ventar i bilen, spring dama frå butikk til butikk. Slik gjer begge det dei er flinkast til, hevdar enkelte.