Hordaland gjenbruker mest

Nav Hordaland gjenbruker trolig mer dyre hjelpemidler enn alle andre hjelpemiddelsentraler i Norge, ifølge intern statistikk.