Pillene triller på sykehjemmene

Hver sykehjemspasient i Hordaland bruker mer enn syv faste medisiner.