Narkomane får egne helsesentre

Fem egne sentre i bydelene skal forsyne Bergens narkomane med legemidler under rehabilitering.