-Mange ekstravakter for å oppnå full lønn

Gunnlaug Blom Bakke vil gjerne jobbe fulltid ved Skjoldtunet sykehjem for å sikre seg økt pensjon.