Bergen får dykkesenter

Haukeland Universitetssykehus får nasjonalt senter innan dykkemedisin.