Forskrekket over sikkerhetssvikt på ferjer

Torbjørn Hansen (H) i næringskomiteen på Stortinget er forskrekket over at fem gassferjer får seile til tross for brudd på sikkerhetsforskriftene.