Ordførarkandidat politimelder trussler

Høyrepolitikar Berit Seljeseth Osa blir truet med avsløringer om familines praivatøkonomi dersom hun ikke trekker kandidaturet.