Fugletragedien øker

Nye tellinger viser at 38 prosent av sjøfuglene har oljeskader. Fylkesmannen tror mange tusen fugler vil dø.