Tok sønn med på nasketur

Kvinnen nasket for 4000 kroner på Åsane Storsenter. Som medhjelper brukte hun sin fem år gamle sønn.