Hengt ut som nynazist

I et brev som ble delt ut i naboenes postkasser, ble Joachim Befring stemplet som nazist. Antifascistisk Aksjon kaller det en misforståelse.