- Trodde hasj var sjokolade

Tyrkeren (46) ankom Flesland med 1,4 kilo hasj i buken.