Vêret blir verre

Dei som ikkje har avslutta vinterferien, kan få problem med å koma seg ned frå fjellet.