Rømmer huset

Familien Juvik rømmer huset hver gang bybanesalvene smeller.