Krasj ved Haakonsvern

En kvinne er kjørt bort i ambulanse.