Krafterstatninga kan vere ulovleg

Kompensasjonen på 250 millionar som Vestavind Kraft vil betale for å få byggje vindkraftverk i Solund, kan stri mot lova.