Fakta om Bygdanytt

Bn vart starta i 1951, og er den eldste av lokalavisene i bergensområdet. Bn har sitt nedslagsfelt i Osterøy kommune og Arna bydel i Bergen. Dekningsområdet er knytt saman av Osterøybrua, som opna i 1997.