Glupe jenter kuppa A-puljen

Jentene stakk av med storparten av A-ane på universitetet sitt innføringskurs i matte.