Velger denne kvinnen rett?

Skal hun bryte med mannen sin? Og heller velge han som hun virkelig elsket en gang? For det gjorde hun vel? Eller gjorde hun ikke det?