Kraftig oppgjør med Warloe

Gaia-sjef Arne Buanes anklager byrådet for å gjøre Bergen til filialby, når de går imot HSD/Gaia-fusjonen.