Vil vite følgene av kvikksølvlekkasje

Konsekvensene av en mulig kvikksølvlekkasje etter at Fedje-ubåten er tildekket, skal utredes av kjemiprofessor Einar Sletten.