Leser på nivå med skoleelever

Innsatte leser i snitt ikke bedre enn ungdomsskoleelever. For en voldsdømt 23-åring er skolen i Bergen fengsel blitt redningen.