Ferdig skyttar, snart konfirmant

Skal det vera eit jegerprøvekurs med andakt? Tilbodet finst i Eidsvåg kirke. Åtte av årets konfirmantar deltek. I går fekk dei prøva geværa på Åsane skytebane.