- Må frifinnes

Forsvarer Tor Erling Staff krever full frifinnelse for drapstiltalte Rune Pedersen.