Går til angrep på Helse Vest

Tillitsvalgt Rune Larsen i Helse Førde meiner Helse Vest brukar trugsmål og hersketeknikkar for å styre helseføretaka.