Kutter i hytteplan for Kvamskogen

Fylkesutvalget har innsigelse mot den omstridte planen for Kvamskogen. Ordføreren i Kvam er forberedt på redusert utbygging.