Bill.mrk. Rettssal ønskes

Nytt rettssalsbygg i Bergen ble igjen salderingspost på statsbudsjettet. Nå leter domstolene på det private leiemarkedet.