Vil ha klarare ansvarsdeling

Like frå kommune til stat rådde det uvisse om kven som hadde ansvaret for oppfølgingsarbeidet etter eksplosjonen ved Vest Tank i Sløvåg.