Polakkenes lønnskrav til retten

Lønnskravet på ca. 1 million kroner som Fagforeningen Unionen har rettet mot Thomas Børrestad og firmaet Exact ANS på vegne av 13 polske arbeidere, vil trolig havne i retten.