Giardia blir juridisk nøtt

Erstatningsoppgjøret etter Giardiasakene i Bergen blir en juridisk nøtt. ME-diagnosen som et trettitalls pasienter har fått, blir ikke uten videre godtatt.