Diagnose Bergensskolen

Bergen har færre lærere og bruker mindre penger på skolen enn de fleste andre. Lærerne er bedre utdannet og bergenselevene oppnår best resultater sammenlignet med de store byene.