Ueinige med Statens vegvesen

Fleirtalet i fylkesutvalet var misnøgd med Statens vegvesens forslag til utbetring av E16 Oppheim – Lundarosen.