Skolebråk ga elevflukt

Før John Bauer i Bergen fikk både nytt styre og nytt navn, var elevflukten vært formidabel. Hver tredje elev forlot privatskolen.