Fiskeforbud på Vidda?

Landets største miljøorganisasjon vil forby jakt og fiske på Hardangervidda.